Deelnemers

 

MRPI is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB)

 

 

Dankzij financiële bijdragen van branches uit de bouwtoelevering én het voormalig Ministerie van VROM is de Stichting MRPI uiteindelijk tot stand gekomen. Nog steeds steunen zij de Stichting MRPI en leveren ondersteuning bij de verdere ontwikkeling (ook internationaal) van MRPI en de afstemming met gerelateerde ontwikkelingen als de Nationale Milieu Database.

De oprichters van de Stichting MRPI hebben zitting in de MRPI-Deelnemersvergadering. Ook branches die later zijn toegetreden, kunnen hierin participeren. Dit overleg komt gemiddeld tweemaal per jaar bijeen.