Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

De milieuprestatie voor gebouwen berekening (MPG)

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en woongebouwen een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Hetzelfde geldt voor kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m2.

Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden en op 1 januari 2018 is een grenswaarde ingevoerd waar de uitkomst van de berekening aan moet voldoen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 voor kantoren en woningen.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de MPG. De grenswaarde voor de MPG gaat dan van 1,0 naar 0,8 voor woningen. Voor kantoren blijft de grenswaarde 1,0. De bedoeling is dat bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de grenswaarde uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5.

Link naar Bouwbesluitartikel

De MRPI-MPG tool

De MRPI-MPG tool is een gratis webbased applicatie waarmee een MPG berekening wordt gemaakt. Resultaat is een rapport in PDF vorm die gebruikt kan worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De tool bestaat al sinds 2012 en wordt jaarlijks door 1000den bezoekers gebruikt. De milieudata waar de tool mee rekent is afkomstig van de Nationale Milieudatabase (NMD). Op dit moment is de versie 3.0 van de NMD geldig en de tool is inmiddels technisch gevalideerd.

Samen met partner White Lioness werkt MRPI hard aan enkele cosmetische verbeteringen. De nieuwe MRPI-MPG tool 3.0 blijft nog steeds gratis met dezelfde functionaliteit als de huidige. In de loop van de tijd zal meer functionaliteit worden toegevoegd.

Meld u zich onderaan de website aan voor de nieuwsbrief wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de lancering van de MRPI-MPG tool!