Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Bestuur

De Stichting MRPI kent een Bestuur (bestaande uit 3 personen) dat representatief is voor de certificaathouders en vertrouwen dient te hebben van de direct belanghebbenden. Aan de Deelnemersvergadering is de taak toebedeeld om toezicht te houden op het reilen en zeilen van de Stichting MRPI.

In de Deelnemersvergadering zijn de deelnemende branches vertegenwoordigd, alsmede eventuele overige door het bestuur toegelaten deelnemers. De feitelijke werkzaamheden van de Stichting MRPI worden uitgevoerd door het MRPI-bureau. Voor technisch-inhoudelijke vraagstukken doet MRPI een beroep op de kennis in het MRPI-Deskundigenoverleg, waarin terzake deskundigen uit de bouwtoelevering en advieswereld zitting hebben.
Titia Siertsema
Voorzitter

Titia Siertsema

Titia Siertsema is sinds 2017 voorzitter van de NVTB en was actief als voorzitter van UNETO-VNI. Zij bekleedt diverse toezichthoudende functies en is commissaris bij een grotere woningbouwcorporatie. Verder is ze implementatie-regisseur voor de Wet Kwaliteitsborging Bouw.
Peter van der Mars
Penningmeester

Peter van der Mars

Peter van der Mars is beleidssecretaris van de Koninklijke Metaalunie met de volgende thema’s in de portefeuille: industriebeleid, technologie, innovatie, duurzaamheid en circulariteit in de bouw en Smart Industry.
Edwin Lokkerbol
Bestuurslid

Edwin Lokkerbol

Edwin Lokkerbol (bedrijfskundige) is tot 2019 vijf jaar lang directeur geweest van de Vereniging van Waterbouwers. In de jaren daarvoor heeft hij onder meer bij de ANWB en KNVB gewerkt als manager op het gebied van beleid en public affairs. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Edwin met zijn bureau een bijdrage geleverd aan diverse projecten en programma's in de bouwsector waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan. Als programma-manager is hij nauw betrokken bij de opzet van Emissieloos Netwerk Infra. Tevens is hij werkzaam geweest als kwartiermaker 'emissieloos bouwen' bij de Bouwcampus en was hij betrokken bij onderzoeken voor en met het Havenbedrijf Rotterdam en de Nationale Politie (m.b.t. de SDG's).