Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Over MRPI

MRPI® is een breed gedragen, eenduidige, en getoetste, internationaal erkende manier om milieu-aspecten van bouwproducten te declareren. MRPI is het paspoort voor de Nederlandse NMD, de Belgische Milieu Databank en de basis voor de Europese milieuproductverklaring, de EPD. Met MRPI® kan de producent of leverancier van bouwproducten zich onderscheiden van leveranciers met ongefundeerde of dubieuze milieuclaims.

Berekening milieuprestatie verplicht

Bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning is het in Nederland verplicht een milieuprestatieberekening van het gebouw uit te voeren. MRPI is een van de belangrijkste bouwstenen voor de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD is in beheer bij de Stichting Bouw Kwaliteit (SBK).

Stichting MRPI en NVTB hebben in samenwerking met W/E een gratis MRPI-freetool ontwikkeld voor aannemers, architecten, opdrachtgevers en gemeenten die een milieuprestatie-berekening willen uitvoeren voor hun ontwerp of concept.

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Milieurelevante Productinformatie MRPI®

Staat voor getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement die op initiatief van de producent of diens vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte levenscyclusanalyse is opgesteld.

Met MRPI® communiceren producenten individueel of gezamenlijk over de milieuaspecten van hun bouwmaterialen, -producten of -elementen.

MRPI certificaten kunnen worden gebruikt als input voor nationale milieu databases, Europese milieuproductverklaringen (EPD's) en voor CO2-ladderberekeningen.

Inmiddels hebben meer dan 50 fabrikanten en branches een MRPI certificaat. 12 organisaties steunen MRPI. Er zijn nu 4 licentiehouders.

De MRPI-afspraken hebben een breed draagvlak. MRPI® is gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA), dé methode om milieueffecten van wieg tot graf te bepalen.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Duurzaamheid en milieuprestaties spelen een steeds belangrijkere rol bij aanbesteding en aankopen. Milieuprestaties van producten worden gemeten met hulp van de LCA-methode.

De levenscyclusanalyse (LCA) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld als wetenschappelijke methode om de milieu-impact van producten te meten, van grondstofwinning tot en met afdanking, van wieg tot graf.

Met de LCA kunnen we de milieubelasting in getallen uitdrukken. Hierbij kunt u denken aan het energieverbruik, het grondstofverbruik, de hoeveelheid afval die vrijkomt en de emissies naar lucht, water en bodem voor elk van de processen waarmee het product gemaakt wordt, van grondstof tot eindproduct, inclusief gebruik, afdanking en eventueel hergebruik.

Het resultaat van een LCA wordt een milieuprofiel genoemd. Op basis van deze uniforme systematiek kan de bouwindustrie betrouwbare informatie leveren aan de afnemers. Stichting MRPI werkt bovendien aan de verdere harmonisatie van Europese milieuproductverklaringen in het Ecoplatform.