Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

EN15804+A2

Wat is de EN15804?

Om de herziene standaard van de EN15804 goed te begrijpen, eerst een uitleg wat deze norm inhoudt. De EN15804-norm die de EU in bepaalt hoe met name bouwbedrijven hun milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations = EPD’s) voor bouwproducten moeten opstellen. De norm geeft aan wat gedeclareerd mag en moet worden en op welke manier de resultaten tot stand moeten komen.

EN15804 is wereldwijd geaccepteerd en de belangrijkste standaard waarmee milieproductverklaringen worden opgesteld. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 gepubliceerd.

De eerste versie van EN15804 werd in 2012 gepubliceerd en in 2013 is reeds een eerste herziening (Bijlage A1) ontwikkeld en toegevoegd. In juli 2019 is een uitgebreide nieuwe bijlage bij EN15804 (Bijlage A2) goedgekeurd met vrij grote veranderingen voor de EPD.

Van juli 2019 tot juli 2022 loopt een transitieperiode waar EPDs zowel uitgegeven mogen worden volgens EN15804+A1 als volgens EN15804+A2. Vanaf juli 2022 wordt EN15804+A2 verplicht.

Wat is anders in EN15804+A2?

Op hoofdlijnen is EN15804+A2 op een vijftal punten anders:

  1. EN15804+bijlage A2 is verplicht vanaf juli 2022, maar niet in lijn met ISO 21930;
  2. Declareren van Biogeen koolstof en opslag van biogeen koolstof zijn vernieuwd;
  3. verplicht zijn nu 19 milieu impact indicatoren en 17 andere indicatoren;
  4. Alle producten moeten een einde leven scenario declareren en een module D;
  5. Data moet ook beschikbaar zijn ILCD format maar het is niet verplicht die met derde partijen te delen.

Op dit moment geeft Stichting MRPI® 3 typen EPD’s uit conform de geldigheid van de standaard en naar gelang de wens van de klant. Klik op de links voor een recent voorbeeld.