Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Partners

Stichting MRPI® is de Nederlandse program operator van het ECO Platform en was betrokken bij de oprichting van het ECO Platform in 2014. Aanleiding om het ECO Platform in het leven te roepen was de Europees ontwikkelde standaard voor EPD’s EN15804. EN15804 beschrijft hoe een Environmental Product Declaration (EPD) worden opgesteld en het ECO Platform zorgt voor harmonisering binnen heel Europa en inmiddels worden de EPD’s ook buiten Europa als norm voorgeschreven.

Technisch hart van het ECO Platform is de TEWOG (Technical Working Group) onder leiding van Dr. Eva Schmincke, voormalig voorzitter van CEN/TC350 die de EN15804 ontwikkeld heeft. De TEWOG heeft de richtlijn voor de implementatie van EN15804 met bijlage A2 uitgebracht en verder onder andere een richtlijn om software tools te valideren. Ook is het gebruik van groene stroom door de TEWOG genormeerd. Alle LCA inhoudelijke zaken en ontwikkelingen worden door de TEWOG behandeld, gewogen en voorbereid voor implementatie door de program operators.

Stichting MRPI® draagt zijn steentje bij aan de TEWOG en participeert op dit moment in de werkgroep  Circular Economy (CE) die de het Circular Economy Action Plan van de EU en in meer brede zin circulariteit koppelt aan de LCA methodiek.

White Lioness Technologies bouwt voor Stichting MRPI® de gratis MRPI-MPG tool met de functionaliteit van de laatste versie van de Nationale Milieudatabase (versie 3.0).

Verder ontwikkelt White Lioness Technologies het platform Packhunt.io. Packhunt.io is een nieuwe technologie om sales, ontwerp en productie te vergroten.

Of je start-up bent of marktleider: Packhunt.io maakt het eenvoudig om 1000den klanten te bereiken via het web en zorgt voor ongeëvenaarde mogelijkheden om een webshop op te zetten met een zeer geavanceerde digitale webshop beleving voor de klant zonder grote software investeringen. Daartoe worden technieken als Digital Twins, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en gepersonaliseerde productconfiguratie ingezet.