Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

ECO Portal

In het verre verleden (voor 2017) werd een MRPI®-blad (de voorloper van de MRPI®-EPD) gepubliceerd in een lijstje op de website.

Na 2017 werd daar zoekfunctionaliteit en een download van de MRPI®-EPD als PDF aan toegevoegd. Tegelijk werd elke MRPI®-EPD voorzien van een ECO Platform registratienummer en op het ECO Platform gepubliceerd voor de Europese markt.

Het ECO Portal is de nieuwste ontwikkeling die het communiceren van LCA data op een nog hoger digitaal niveau tilt. Het ECO Portal is in nauwe samenwerking met de werkgroep InData ontwikkeld en gebaseerd op het International Open Database Network. Met het ECO Portal zorgt het ECO Platform voor één centraal punt waar gebruikers alle digitale EPD data kunnen vinden. Elke program operator upload zijn EPD data direct naar de ECO Portal of naar de eigen “node” die geïntegreerd is in de ECO Portal en meer functionaliteit biedt. Stichting MRPI® heeft dan ook gekozen voor een eigen node waardoor de EPD data beter gecommuniceerd kan worden.

De LCA data van de EPD is op het ECO Portal volledig online en in detail te bekijken. Verder is de EPD data niet alleen verkrijgbaar in PDF vorm maar ook in zogenoemde “machine readable” formats als .csv en .xml waardoor LCA tools de data eenvoudig kunnen inlezen en gebruiken. Daardoor is de MRPI®-EPD niet alleen een statisch document maar kan de data ook daadwerkelijk gebruikt worden door LCA tools.