Wat is MRPI® ?

Gratis tool

 

Bereken met de MRPI® free tool de milieuprestatie van uw gebouw(ontwerp).

 

Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI®) is opgericht op 19 november 1999 door het NVTB in nauwe samenwerking met de rijksoverheid met als doel eenduidig en helder te communiceren over de milieu-aspecten van bouwproducten.

MRPI®  is een geregistreerd en erkend systeem gebaseerd op de levenscyclusanalyse

 (LCA) waarin de milieu-aspecten van bouwproducten kunnen worden gedeclareerd.

LCA is een wetenschappelijke methode om de milieu-impact van (bouw)producten van winning tot afdanking te analyseren. De door fabrikanten aangedragen milieu-informatie wordt door deskundige bureaus getoetst en gecontroleerd. Bij goedkeuring ontvangt men een MRPI®/EPD-certificaat.

 

Het MRPI®/EPD-certificaat kan als input kan dienen voor de Nationale Milieu Database (Nederland) en voor de Europese milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD).

Met deze gevalideerde milieugegevens kunnen vervolgens milieuprestatiebe-rekeningen van gebouwen worden uitgevoerd. MRPI kan ook als input gebruikt worden voor berekeningen in het kader van de CO2 prestatieladder.

 

EPD for your product

MRPI® is a registred life cycle analysis based method for producers of building products to declare and communicate about the environmental aspects of their products.

 

Stichting MRPI® is an independent non-profit organization founded in 1999 by NVTB (www.nvtb.nl), the Dutch Association for Construction Supply.

 

MRPI®/EPD-certificates are used by leading producers who want to profile their sustainable building product. MRPI®/EPD certificates ensure customers that the environmental information is controlled and verified.

 

MRPI®/EPD is used as input for Environmental Product Declarations and productdatabases.

 

More information? Contact our secretariat 0031 6 22 97 20 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPI®-EPD- certificaat

 

Toonaangevende producenten en branches hebben inmiddels 170 MRPI®-EPD-certificaten voor hun producten laten maken. Afnemers van producten met een MRPI®/EPD-certificaat kunnen er van op aan dat de milieu-informatie betrouwbaar is.

 

Met uw MRPI®/EPD-cerificaat kan uw product worden opgenomen in de Nationale Milieu- Database (NMD) en in de Belgische Milieu Data Bank (MDB).

 

Deze databases worden gebuikt voor milieuprestatieberekeningen van gebouwen. Daarnaast is een MRPI®/EPD-certificaat geldig volgens de BREEAM-systematiek (vastgoed).

 

Wilt u ook een MRPI®/EPD-certificaat ?

Neem dan contact op met dhr. Jan-Pieter den Hollander van het MRPI secretariaat.