Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Hoe krijg ik een MRPI-EPD?

Er zijn twee opties om een MRPI-EPD in concept te maken; in beide gevallen wordt gestart met het invullen van het sjabloon/template (XLSX).

Stap 1:
Download eerst het sjabloon:
Sjabloon-template
XLS

Stap 2:
Vul het sjabloon in met relevante teksten uit het LCA rapport;

Stap 3:
Vul de tabellen in het sjabloon met de milieudata uit de LCA studie.

Stap 4:

Aanpassingen na het aanleveren, dienen altijd opnieuw aangeleverd te worden in het Excel-sjabloon.