Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

EPD-certificaten

Wat is een EPD-certificaat?

EPD is de afkorting van Environmental Product Declaration. Een fabrikant of branche kan met een EPD de milieudata voor een materiaal of product declareren. Een EPD wordt opgesteld volgens de EN15804 norm die omschrijft wat precies in de EPD moet komen en op welke manier de EPD opgesteld moet worden.

Op hoofdlijnen bevat een EPD:

  • Tabellen met de milieudata voor het materiaal of product;
    De milieudata wordt gedeclareerd met zogenoemde milieu indicatoren. De bekendste milieu indicator is GWP (=Greenhouse Warming Potential) maar in totaal zijn er ongeveer 20 verdeeld over drie tot vier tabellen over milieubelasting, grondstoffengebruik en afval en outputstromen.
  • Teksten die de uitgangspunten voor de data in de EPD beschrijven.
    Het gaat om een uitgebreide omschrijving van het product, de toepassing en bijv. een afvalscenario.

Bekijk hieronder de EPD's en download een EPD als voorbeeld.

Waarom een EPD-certificaat?

De EU Green Deal en het gerelateerde Circular Economy Action Plan (CEAP) zijn het belangrijkste speerpunt van de EU de komende jaren. Ook de NL overheid gaat met het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord ambitieuze doelen stellen richting 2030 voor CO2 reductie en een circulaire economie. De bouw moet zijn steentje bijdragen en er komen concrete eisen aan de milieu voetafdruk van een gebouw en de bouwproducten in dat gebouw. De tijd van oppervlakkige groene “eco” labels is voorbij en het kwantificeren van de milieuprestaties van een (bouw)product is nu de norm.

Dat kwantificeren en daarna declareren kan met een onafhankelijk getoetste Environmental Product Declaration (=EPD). Deze wordt opgesteld met de EN15804 norm en op deze manier zijn er inmiddels (anno 2021) ruim 10.000 EPDs gepubliceerd in geheel Europa.
EPD groei 2021

Werkwijze aanvragen EPD-certificaat

De basis voor elke EPD is een LCA rapport waarbij LCA staat voor Levens Cyclus Analyse. Meestal wordt de LCA studie uitgevoerd door een LCA adviseur en bij grotere bedrijven soms door een gespecialiseerde afdeling.

De EPD is een certificaat dat voortvloeit uit en opgesteld wordt met gegevens uit het LCA rapport. Belangrijk is dat de inhoud van een EPD onafhankelijk getoetst wordt; Stichting MRPI doet de toetsing niet zelf maar heeft 7 erkende toetsers die allen erkende LCA specialisten zijn.

Na de toetsing wordt de EPD als een PDF gepubliceerd op www.mrpi.nl en op het ECO Portal. Het ECO Portal bevat inmiddels ruim 3000 EPD's die geldig zijn binnen heel Europa maar ook buiten Europa veel gebruikt worden. Het ECO Portal is ontwikkeld door het Europese ECO Platform en Stichting MRPI® is binnen Nederland de officiële program operator van het ECO Platform. Eens in de paar jaar wordt Stichting MRPI® met een audit volledig doorgelicht om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het systeem te waarborgen.