Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Opname in Nationale Milieudatabase (NMD)

Het MRPI®-EPD certificaat wordt standaard gepubliceerd op de website van Stichting MRPI® en op het ECO Portal. Daarnaast worden veel MRPI®-EPD certificaten als productkaart opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Specifiek voor de opname in de NMD moet de EPD aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn dat de LCA studie als achtergronddatabase Ecoinvent moet gebruiken en er moeten meer indicatoren worden gedeclareerd. In feite vraagt de NMD om naast de indicatoren volgens bijlage A2 bij EN15804 ook de indicatoren volgens bijlage A1 bij EN15804 aan te leveren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere zaken die door de toetser bekeken moeten worden. Om te voorkomen dat er een dubbele toetsing van EPD en productkaart nodig is werken Stichting MRPI® en NMD samen.

Alle erkende toetsers van Stichting MRPI® zijn geautoriseerd om met 1 toetsing zowel de EPD als de productkaart te toetsen. Stichting MRPI® verzorgt verder de praktische opname van de milieudata in de tabellen op de EPD in de NMD en de MRPI®-EPD wordt voorzien van het NMD logo.