NMD / SBK

 

De MRPI gevalideerde milieu-informatie m.b.t. bouwproducten kan worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze NMD is in beheer bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk. De NMD is opgebouwd uit basismilieuprofielen voor de belangrijkste bouwgrondstoffen en bouwmaterialen, met aanvullend daarop, specifieke productkaarten. 
​NMD - Nationale Milieu Database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nationale Milieu Database wordt voortdurend verbeterd en aangevuld met nieuwe gegevens. Op maandag 15 juni 2015 heeft SBK de nieuwe 1.7 versie van de Nationale Milieudatabase opgeleverd. De MRPI-freetool maakt nu gebruik van de meest actuele milieugegevens.

 

NVTB en de aangesloten branches en producenten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de NMD.

 

Producenten en branches hebben LCA’s laten maken voor de belangrijkste bouwgrondstoffen en – producten. De LCA’s zijn samengevat en gepubliceerd in MRPI-certificaten, die de basis vormen van de milieudata in de NMD.

 

In 2010 is het beheer van de milieudatabase overgedragen aan SBK. Het NVTB is pleitbezorger van gevalideerde categorie 1 data. De NMD bevat ook cat.2 data (branchegemiddelden) en cat. 3 data (ongetoetste milieu informatie).

 

 

SBK - Stichting Bouw Kwaliteit

 

 

Stichting Bouwkwaliteit streeft naar een Europese standaard van de bepalingsmethode en toetsingsprotocollen m.b.t. de milieurelevante productinformatie.

 

In 2014 is de SBK bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken aangepast aan de Europese norm voor milieu-informatie voor bouwproducten, de EN 15804.

 

U kunt deze nieuwe bepalingsmethode hier downloaden

 

 

 

Documenten

Bent u benieuwd naar het toetsingsprotocool, de lijst met erkende LCA-bureau's of andere informatie. Via onderstaande link komt u bij de documenten pagina.