Internationale

ontwikkelingen

CEN/TC350

In 2008 gaf CEN (European Comittee for Standardisation) de commissie TC350 mandaat om te werken aan een (uitgebreide) set normen die het mogelijk maken dat milieueffecten van bouwproducten binnen geheel Europa op dezelfde wijze gedeclareerd worden.

Vertegenwoordigers van de Stichting MRPI en de NVTB nemen deel aan de werkgroepen van CEN/TC350. Op deze manier kan Nederland nog sterker haar inbreng hebben in de internationale discussies en wordt voorkomen dat de specifiek in Nederland opgebouwde kennis verloren gaat.

Internationale ontwikkelingen rond MRPI

 

  • HISTORIE NEDERLAND

  • CEN/TC350

  • EUROPESE NORMEN VAN CEN/TC350

  • NL MILIEUVERKLARING EN EUROPA

  • VRAGEN ? janpieter@mrpi.nl

 

Historie Nederland

De Stichting MRPI en NVTB waren sinds 2000 betrokken bij het dossier duurzaamheid. Als een van de eerste landen in Europa werkte Nederland aan het benaderen van bouwproducten met de levenscyclus analyse methodiek (LCA). De werkgroepen, commissies, projecten en studies leverden informatie en ervaring die samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werd vastgelegd in de NEN8006:2004-nl norm:

 

" Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen voor opname in een milieuverklaring - Bepalingsmethode volgens de levenscyclusanalysemethode (LCA)"

De NEN8006:2004-nl is gebaseerd op het raamwerk van de internationale ISO 14040 norm:

" Milieumanagement - Levensanalyse - Principes en raamwerk"

Binnen Europa was dit de eerste LCA norm voor het declareren van milieueffecten van bouwproducten.

De Stichting MRPI stelden conform deze norm de MRPI bladen op voor de bouwproducten.

 

NL milieuverklaring en Europa

In Nederland kan elke producent van bouwproducten en/of bouwmaterialen een MRPI-certificaat op laten stellen voor zijn bouwproduct. Er zijn twee opties die allen gebaseerd zijn op de NEN-EN15804. 

 

Optie 1: EPD certificaat voor de NL & EU markt

Optie 2: EPD certificaat voor de EU markt

Het is verstandig eerst te besluiten welke optie het beste past bij het bouwproduct alvorens het EPD certificaat op te stellen. Per optie verschillen de eisen aan het EPD certificaat.

Optie 1

Het EPD certificaat voor de NL & EU markt is opgesteld met als achtergrond database de Ecoinvent database. Verder moeten in Nederland de toxiciteiten worden gedeclareerd. Dit zijn: 

HTP = Human toxicity Potential;

MAETP = Marine Aquatic Ecotoxicity Potential;

FAETP = Fresh water Aquatic Ecotoxicity Potential;

TETP = Terrestrial Ecotoxicity Potential.

​​​

Optie 2

Het EPD certificaat voor de EU markt hoeft niet per se de Ecoinvent database te hebben als achtergrond database. Zowel de Gabi als de Ecoinvent database is acceptabel. Verder is het niet noodzakelijk om de toxiciteiten te declareren.

 

Zowel optie 1 als optie 2 certificaten worden gepubliceerd op de website van het internationale Eco-platform en op de MRPI website.

Vragen ?

 

Stuur een mail naar janpieter@mrpi.nl

Europese normen van CEN/TC350

De set normen die CEN/TC350 ontwikkelt, gaan

naar analogie van de People, Planet, Profit gedachte, over een drietal aspecten ("pijlers") van duurzaamheid:

- Sociaal

- Milieu

- Economisch

Op dit moment is de "milieupijler" gerealiseerd met een eerste set normen. Daarvan is de volgende praktisch van belang voor Nederland:

NEN-EN15804:

"Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van bouwproducten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten"

 

Deze norm vervangt de NEN8006:2004-nl. Kenmerk is de modulaire opzet. Elke fase van de levenscyclus wordt gedeclareerd in een aparte module. Grofweg zijn er vier fasen:

- productiefase (module A1, A2, A3)

- constructiefase (module A4, A5)

- gebruiksfase (module B1-B7)

- afdankfase (module C1-C4)

Daarnaast kunnen de voordelen en milieulasten van hergebruik en recycling worden gedeclareerd in een aparte module D.