Bestuur

 

De Stichting MRPI kent een Bestuur (bestaande uit 3 personen) dat representatief is voor de certificaathouders en vertrouwen dient te hebben van de direct belanghebbenden. Aan de Deelnemersvergadering is de taak toebedeeld om toezicht te houden op het reilen en zeilen van de Stichting MRPI. 

In de Deelnemersvergadering zijn de deelnemende branches vertegenwoordigd, alsmede eventuele overige door het bestuur toegelaten deelnemers. De feitelijke werkzaamheden van de Stichting MRPI worden uitgevoerd door het MRPI-bureau. Voor technisch-inhoudelijke vraagstukken doet MRPI een beroep op de kennis in het MRPI-Deskundigenoverleg, waarin terzake deskundigen uit de bouwtoelevering en advieswereld zitting hebben.

De Stichting MRPI kent ook een Raad van Advies waarvoor vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties als het Ministerie van BZK en BNA worden uitgenodigd.

​​    Voorzitter

 

 

Voorzitter

 

 

Tp2ekvCZ_400x400.jpg
Titia Siertsema
NVTB
​​Penningmeester

 

 

​​

 

Michiel Dankers

NV Niba

 

​​  Bestuurslid

 

 

Peter van der Mars

Koninklijke Metaalunie