Wat is een EPD certificaat ?

Een MRPI®/EPD certificaat geeft kwantitatief de resultaten van een Levens Cyclus Analyse (LCA). Op basis van deze uniforme systematiek kan de bouwindustrie betrouwbare milieu informatie leveren aan alle partijen in de bouwkolom. 

Officieel certificaat

 

Bij het betreffende bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement hoort een certificaat, voorzien van het MRPI-EPD-logo, om aan te geven dat de informatie betrouwbaar is en aan de normen van de LCA voldoet. 

Alleen een erkende en onafhankelijke toetser mag in opdracht van de producenten of branches MRPI-EPD-dossiers toetsen.

Een MRPI-EPD-certificaat kan 1:1 opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase.

Wat is LCA ?

 

De milieuprestaties van bouwwerken en bouwmaterialen worden berekend met de levenscyclusanalysemethode (LCA).

 

Om te zorgen dat de LCA voor alle  bouwproducten op dezelfde manier uit wordt gevoerd is in normen (NEN-EN15804) een rekenmethodiek vastgelegd.

 

Met deze rekenmethodiek kan een kwantitatief milieuprofiel worden gemaakt voor het betreffende bouwmateriaal, bouw­product of bouwelement. 

 

Milieueffecten zoals energie­verbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2-uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem, worden met de LCA in getallen worden uitgedrukt.

 

Het resultaat hiervan geeft het milieuprofiel van het product weer, dat inzage geeft in de processen waarmee het product wordt gemaakt. Van grondstof tot eind­product, inclusief gebruik en eventueel hergebruik.

Dit milieuprofiel wordt kwantitatief vastgelegd op het MRPI/EPD certificaat


 

Wat is de Nationale Milieudatabase ?

Stichting MRPI is mede initiatiefnemer van de Nationale Milieudatabase die in 2010 in beheer is gegeven aan Stichting Bouwkwaliteit. Sinds 2020 is Stichting SBK overgegaan in Stichting Nationale  Milieudatabase.

 

Als grondslag voor de LCA data in de Nationale Milieudatabase dient de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW­-werken in combinatie met EN 15804. 

De database wordt gebruikt voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken.

Op korte termijn zal de zogenaamde PCR-NL verschijnen die aanvullende regels geeft voor MRPI-EPDs die opgenomen moeten worden in de Nationale Milieudatabase.