Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Kalkzandsteen elementen

Logo VNK
Adres
Blaricummerstraat 119
1272 JG
Huizen
Nederland
Contact
Telefoon 035-6720579
www.vnk.nl, www.kalkzandsteen.nl
MRPI® registratie
2.2.00026.004
ECO Platform registratie

De ECO Platform registratie was een nummer van 2017 tot 2021; na 2021 worden alle MRPI®-EPDs gepubliceerd op een portal: het ECO Portal.

geen
Fabrikant
VNK
Gepubliceerd

Dit is de eerste datum waarop de MRPI®-EPD gepubliceerd is.

21-10-2011
Gewijzigd

Dit is de datum waarop de datum van de originele MRPI®-EPD gewijzigd is.

21-10-2011
Verloopt

Dit is de datum waarop de MRPI®-EPD niet meer geldig is en vernieuwd moet worden.

21-10-2016
Constructieonderdeel

Dit is de benaming die overgenomen is uit de NL/SfB classificatie.

binnenwanden; algemeen
NL/SfB Classificatie

Dit is de codering uit de NL/SfB classificatie.

NL/SfB - Tabel 1 - (22.0)
Productbeschrijving
Kalkzandsteen is een bouwproduct dat wordt gemaakt uit zand, kalk en water. Na het mengen van grondstoffen en een vormgevingsproces, vindt verharding plaats in een autoclaaf met stoom van 200°C.
Functionele eenheid
1 ton kalkzandsteen Elementen voor toepassing in funderingen of in een dragende of niet dragende wand die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, met een functionele levensduur die gelijk is aan de levensduur van het gebouw, berekend op basis van de NOVEM tuinkamer referentiewoning en uitgedrukt per m2, als representatief geldend voor alle eengezinswoningen.
Erkende MRPI®-toetser
----
LCA specialist
----
PCR

PCR staat voor Product Category Rule. Stichting MRPI gebruikt EN15804 als PCR.

NEN 8005:2004

Alle EPD's van VNK

MRPI registratie
Bedrijf
Product
ECO Platform
MRPI registratie
2.2.00026.004
Bedrijf
VNK
ECO Platform
geen
Gepubliceerd: 21-10-2011
Verloopt: 21-10-2016
Constructieonderdeel: binnenwanden; algemeen