Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Wapeningsstaal in gewapende betonconstructies

Logo Noord Nederlandse Draadindustrie BV
Adres
Holwerderweg 33
9101 PA
Dokkum
Nederland
Contact
Telefoon 0031 (0)519 228 010
info@nndi.nl
https://www.nndi.nl/
MRPI® registratie
1.1.00360.2022
ECO Platform registratie

De ECO Platform registratie was een nummer van 2017 tot 2021; na 2021 worden alle MRPI®-EPDs gepubliceerd op een portal: het ECO Portal.

PORTAL
Fabrikant
Noord Nederlandse Draadindustrie BV
Gepubliceerd

Dit is de eerste datum waarop de MRPI®-EPD gepubliceerd is.

19-09-2022
Gewijzigd

Dit is de datum waarop de datum van de originele MRPI®-EPD gewijzigd is.

19-09-2022
Verloopt

Dit is de datum waarop de MRPI®-EPD niet meer geldig is en vernieuwd moet worden.

19-09-2027
Constructieonderdeel

Dit is de benaming die overgenomen is uit de NL/SfB classificatie.

staal
NL/SfB Classificatie

Dit is de codering uit de NL/SfB classificatie.

NL/SfB - Tabel 3 - h2
Productbeschrijving
Wapeningsstaal in verschillende productvormen, milieuprofiel berekend over het gemiddelde eindproduct.
Functionele eenheid
1 ton ΠWapeningsstaal, uit een gewogen gemiddelde van de verschillende eindproducten door NNDI BV geproduceerd, voor toepassing in gewapende betonconstructies, bestaande uit netto 90,4% staalschroot en 9,6% primair staal.
Erkende MRPI®-toetser
Ulbert Hofstra, SGS Intron B.V
LCA specialist
Hilko van der Leij, LBP|SIGHT
PCR

PCR staat voor Product Category Rule. Stichting MRPI gebruikt EN15804 als PCR.

EN15804+A2/Bep. meth.

Alle EPD's van Noord Nederlandse Draadindustrie BV

MRPI registratie
Bedrijf
Product
ECO Platform
MRPI registratie
1.1.00360.2022
ECO Platform
PORTAL
Gepubliceerd: 19-09-2022
Verloopt: 19-09-2027
Constructieonderdeel: staal