Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Clay pavers for the Dutch ceramic industry KNB members

Logo KNB the Royal Dutch Construction Ceramics Association
Adres
Florijnweg 6
6883 JP
Velp
Nederland
Contact
Telefoon 0031 (0)26 384 5630
ing. A. Mooiman
www.knb.nl
MRPI® registratie
1.1.00194.2021
ECO Platform registratie

De ECO Platform registratie was een nummer van 2017 tot 2021; na 2021 worden alle MRPI®-EPDs gepubliceerd op een portal: het ECO Portal.

PORTAL
Fabrikant
KNB the Royal Dutch Construction Ceramics Association
Gepubliceerd

Dit is de eerste datum waarop de MRPI®-EPD gepubliceerd is.

12-04-2021
Gewijzigd

Dit is de datum waarop de datum van de originele MRPI®-EPD gewijzigd is.

12-04-2021
Verloopt

Dit is de datum waarop de MRPI®-EPD niet meer geldig is en vernieuwd moet worden.

12-04-2026
Constructieonderdeel

Dit is de benaming die overgenomen is uit de NL/SfB classificatie.

terrein; terreinafwerkingen, verhardingen
NL/SfB Classificatie

Dit is de codering uit de NL/SfB classificatie.

NL/SfB - Tabel 1 - (90.41)
Productbeschrijving
Clay pavers in accordance with NEN-EN 1344 applied in road pavements for pedestrians and vehicular traffic, made wholly or partly from Dutch extracted river clay.
Functionele eenheid
Street covering with an application period of 25 years, expressed per m_ applied product, as: clay pavers for use in road pavements for pedestrian and vehicular traffic in accordance with NEN-EN 1344.
Erkende MRPI®-toetser
Kamiel Jansen, Primum
LCA specialist
Bob Roijen, SGS Intron
PCR

PCR staat voor Product Category Rule. Stichting MRPI gebruikt EN15804 als PCR.

EN15804+A1

Alle EPD's van KNB the Royal Dutch Construction Ceramics Association

MRPI registratie
Bedrijf
Product
ECO Platform
MRPI registratie
1.1.00194.2021
ECO Platform
PORTAL
Gepubliceerd: 12-04-2021
Verloopt: 12-04-2026
Constructieonderdeel: terrein; terreinafwerkingen, verhardingen
MRPI registratie
1.1.00195.2021
ECO Platform
PORTAL
Gepubliceerd: 12-04-2021
Verloopt: 12-04-2026
Constructieonderdeel: Buitenwanden
MRPI registratie
1.1.00061.2019
ECO Platform
00000968
Gepubliceerd: 16-08-2019
Verloopt: 16-08-2024
Constructieonderdeel: Buitenwanden
MRPI registratie
1.1.00060.2019
ECO Platform
00000969
Gepubliceerd: 16-08-2019
Verloopt: 16-08-2024
Constructieonderdeel: terrein; terreinafwerkingen, verhardingen