Tarieven

Tarieven

Deelnemers stichting MRPI

 

De deelnemers betalen een jaarbijdrage en geven sturing aan het beleid.

 

  • Participeren in projecten

  • Mogelijk voor branches en koepelorganisaties

  • Onderdeel deelnemersoverleg

  • Invloed koers & beleid

  • Bestuur uit deelnemers

​​​

MRPI-EPD

Wat betreft het publiceren van MRPI-EPD certificaten zijn er 3 opties. Voor elke optie geldt dat de kosten van series/meerdere certificaten altijd significant goedkoper zijn.

1) Nieuw  MRPI® - EPD certificaat

Dit is de eerste keer dat het certificaat gepubliceerd wordt.

2) Vernieuwen bestaand MRPI®-certificaat

Dit geldt als er al een MRPI certificaat gepubliceerd is en deze NA de geldigheidsdatum vernieuwd wordt.  

3) Update bestaand MRPI®-certificaat

Dit geldt als er al een MRPI certificaat gepubliceerd is en deze VOOR de geldigheidsdatum vernieuwd wordt.  

Jaarbijdrage registratie (over 5 jaar)

Naast de publicatiekosten zijn er jaarlijkse kosten over de periode van 5 jaar dat het MRPI-EPD certificaat geldig is.

 

Verder kan het MRPI-EPD certificaat 1 op 1 opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase. 
 

Tot slot zijn er kosten voor publicatie op het Europese ECO Platform waarmee het MRPI-EPD certificaat gepubliceerd wordt voor de EU markt. 


 

 

 

 

 

 

 

Toetsers

Inschrijfkosten

 

Een nieuwe toetser betaalt eenmalige inschrijfkosten.

Jaarbijdrage 

         

Daarnaast betaalt de toetser een jaarbijdrage. De toetsers zijn het inhoudelijke hart van MRPI.

 

  • Gebruik beeldmerk

  • Opgenomen infoblad

  • Opgenomen website

  • Onderdeel overleg erkende bureaus

  • Invloed technische koers 

Download het laatste tarievenblad