Nieuws MRPI

2017-2018-2019

29 oktober 2019

Symposium "Bewust kiezen"

Op 29 oktober organiseert de Nationale Milieudatabase (NMD) het symposium ‘Bewust Kiezen’.
Architecten, bouwondernemers, bouwadviseurs, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en gebouweigenaren maken keuzes die van invloed zijn op de milieuprestatie van een bouwwerk.
Welke keuzes dragen bij tot een goede milieuprestatie? Het symposium ‘Bewust kiezen’ geeft richting gevende antwoorden. Voor nadere info en aanmelding: www.milieudatabase.nl.

28 januari 2019

Stakeholdersmeeting Stichting MRPI

De stakeholdersbijeenkomst van MRPI was op 28 januari. Gediscussieerd wordt over de koers van MRPI. Titia Siertsema (voorzitter NVTB) opent de bijeenkomst en Rik van Thiel (voorzitter SNS) begeleidt de discussierondes. Sprekers zijn:
- Herman Scholten (afdelingshoofd Bouwregelgeving/Bouwkwaliteit BZK);
- Dirk Breedveld (directeur SBK en Nationale Milieudatabase);
- Arie Mooiman (voorzitter werkgroep milieuprestaties NVTB,  Adviseur Techniek en Duurzaamheid bij KNB).
download de presentaties

mei 2018

Normcommisie 351 281 Duurzaamheid van bouwwerken: stemming voor gewijzigde EN15804 voor EPD
Deze normcommissie houdt zich bezig met de Europese normen voor methoden om de duurzaamheidsprestatie van bouwwerken te bepalen. Onze Nederlandse Bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase en MRPI zijn mede op deze normen gebaseerd. Onderdeel van de set van normen is de EN15804 voor 'Environmental Product Declarations' (EPD). Hierop is ook MRPI gebaseerd. Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan 5400 EPDs gebaseerd op EN15804!  Zie https://constructionlca.wordpress.com/2018/04/18/update-to-2018-epd-numbers/

 

De onderliggende levenscyclusanalyse (LCA) wordt ook in andere sectoren dan de bouw gebruikt. Dit was enkele jaren geleden de reden voor de Europese Commissie om LCA-methodes uit alle sectoren te harmoniseren onder het programma 'Product Environmental Footprint' (PEF). Om ook de bouwsector onder dezelfde noemer te krijgen, heeft de Europese Commissie aan CEN TC350 gevraagd om ook de EN15804 aan te passen. Er is hard aan gewerkt om de norm zo aan te passen dat de Europese Commissie er tevreden mee is, maar dat de EPDs nog wel bruikbaar zijn voor de gebouwberekeningen die we er mee willen maken. Inmiddels ligt er een geamendeerde versie van de EN15804 voor ter stemming. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- EPDs moeten voortaan zowel de productie uit de grondstoffen, als het einde van de levenscyclus omvatten inclusief eventuele recycling (de zg. Modules A1-A3, C en D). Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen voor materialen zoals cement.

- De milieu-indicatoren veranderen drastisch. Een aantal indicatoren heeft nog wel dezelfde naam maar zal anders moeten worden berekend. Er komen ook indicatoren bij, ook indicatoren die we in Nederland nooit hebben gebruikt zoals landgebruik. Biogene koolstof moet specifieker worden opgegeven dan voorheen.

Vooral de indicatoren zullen behoorlijke consequenties hebben voor de Bepalingsmethode en MRPI. De normcommissie heeft dan ook de nodige kanttekeningen geplaatst bij de concept-versies tot nu toe. Maar als de norm niet wordt gewijzigd, bestaat de kans dat de Europese Commissie de PEF-methode verplicht voor de bouwsector, met mogelijk nog meer consequenties.

Na de zomer zal ook de norm voor gebouwberekeningen EN15978 worden aangepast. In 2019 wordt waarschijnlijk een norm voor benchmarking opgesteld. Deze normen hebben vermoedelijk minder gevolgen voor de Nederlandse praktijk.

 

De normcommissie bespreekt de wijzigingen op 8 mei. Er kan nog tot begin juni worden gestemd.

Inbreng is van harte welkom!

Contacteer NEN:

Annemarie Mewe, annemarie.mewe@nen.nl,

Agnes Schuurmans, agnes.schuurmans@rockwool.com (voorzitter normcommissie)

Arie Mooiman,  Mooiman@knb-keramiek.nl (NVTB-vertegenwoordiger)

16-04-2018

NVTB commissie "Duurzaamheid van bouwwerken NVTB" ontvangt Madaster


De commissie is een van de werkgroepen van de NVTB die zich specifiek richt op de Milieuprestaties van bouwwerken. Op 16 april heeft de commissie Madaster uitgenodigd om een presentatie te geven over de visie en ontwikkelingen bij Madaster. Madaster richt zich in de basis puur op het vastleggen van materiaal en plaats: "wij verzamelen slechts data". Met die data kunnen andere partijen apps bouwen kunnen voor bijv. marktplaatsen of een tool voor circulariteit. 
bekijk de presentatie van Madaster 

 

29-05-2017 

Nieuwe release milieudatabase: NMD2.0
Op dit moment werken de bouwers van de instrumenten die de nationale milieudatabase gebruiken aan het opnemen van de nieuwe database in de software. Op 15 juni is deze fase afgerond en werken alle programma’s, instrumenten en webtools met de nieuwe release. Ook de gratis tool van Stichting MRPI (de meest gebruikte) draait dan met de nieuwste versie van de database.

24-05-2017

Duurzaamheidstoets gebouwvastgoed
Amsterdam

Vanaf juli 2017 gaat ABN AMRO bij taxaties duurzaamheid meewegen. Voor vastgoedbeleggers is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. 

22-05-2017

LCA-congres 20 juni a.s.

SGS/Intron organiseert op 20 juni 2017 voor producenten, aannemers en opdrachtgevers het LCA–congres “LCA: gereedschap voor een duurzame bouw”. 

15-05-2017

Stichting MRPI is Europees geauditeerd 
Recentelijk heeft Stichting MRPI de audit bij het Eco Platform succesvol doorlopen. Drie auditors hebben het MRPI toetsingssysteem doorgelicht, inclusief een EPD (environmental product declaration. Stichting MRPI kan nu EPD’s opstellen en uitgeven die door heel Europa gebruikt kunnen worden. Geïnteresseerde fabrikanten en branches kunnen zich hier melden.

 

09-01-2017

Maximale grenswaarde verplicht

Vanaf 01-01-2018 dienen alle nieuwe woningen en kantoren te voldoen aan de maximale grenswaarde van MPG kleiner dan 1.

 
2016

29-11-2016

Alle presentaties MRPI-Greenworks congres

In samenwerking met de Greenworks Academy van Raab Karcher werd een geslaagd congres met workshops georganiseerd. Ruim 100 geinteresseerden reisden af naar Breda. Thema was de MPG = 1 grenswaarde en EPD's.

 

14-06-2016

Verslag: LCA congres SGS-Intron

Op 14 juni hield SGS Intron een drukbezocht LCA congres.

21-04-2016

MPG grenswaarde Samen het verschil maken

De NVTB pleit voor invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit.

 
2015

13-10-2015

Persbericht: MRPI freetool nu ook op website van GreenWorks
Stichting MRPI en GreenWorks zijn een samenwerking aangegaan om de freetool nu nog beter aan te kunnen bieden voor het berekenen van de MPG.

13-07-2015

Secretariaat MRPI verhuisd

Het secretariaat van het MRPI is verhuisd van Nieuwegein naar Den Haag. MRPI is nu gevestigd in het markante gebouw De Rode Olifant.

03-04-2015

Release NMD 1.7, een forse stap vooruit

Met het verschijnen van de nieuwe release van de Nationale Milieudatabase, NMD1.7, is het ‘bouwwerk’ voor de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd. 

07-03-2015

Invitation Eco Platform in Brussels

 ECO Platform will be holding its 2015 General Assembly the 21st of May in Brussels. 

2014

18-06-2014

Release NMD 1.6

 

 2013 

18-04-2013

Visiebijeenkomst 29 okt. 2013

Visiebijeenkomst "Duurzame certificering van proces tot materiaal''.

 

11-09-2013

Persbericht Greendeal

Aanbeveling Green Deal Milieuprestatiebereking van gebouwen gepresenteerd.

02-08-2013

Uitnodiging Minisymposium Green Deal

Minisymposium op 9 september 2013, 14:30 uur tot 17:30 uur.

02-08-2013

Invitation launch ECO platform 

You may have already heard of the ECO Platform – it’s a collaborative initiative of EPD Programme Operators, European Trade Associations, Green Building Councils and LCA Practitioners. 

 

01-07-2013

Online omgevingsloket OLO aangepast 

Vanaf 1 juli 2013 is een nieuwe versie van het Omgevingloket online beschikbaar. 

14-01-2013

MVO manifest bouwkeramiek ondertekend

Klik op de titel voor het persbericht.

2012

04-11-2012

BRBS recyclingpartner brancheprogramma 

Klik op de titel voor het persbericht.

2012

Freetool nu online

Op 1 januari 2013 wordt milieuafdeling 5.2 Bouwbesluit van kracht.

04-09-2012

700 architecten gaan nog duurzamer bouwen

Voor nieuwe gebouwen wordt een Milieuprestatiebereking (MPG) vaaf 1 januari 2013 verplicht.

2012

Duurzaamheideis in Bouwbesluit 2012

Op 1 november 2011 is de motie van het lid Verhoeven (TK 2011-2012, 32 757, nr. 25) aangenomen over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012. 

14-06-2012

Green Deal milieuprestatieberekening ondertekend

Op donderdag 14 juni heeft in de Broodfabriek in de Plaspoelpolder te Rijswijk de symbolische ondertekening van de Green Deal Milieuprestatieberekening van gebouwen plaatsgevonden.

2012

Duurzaamheid in de wegenbouw

CO2-prestatie ladder, DuBoCalc, MRPI, duurzaam inkopen, MVO: zaken die ingeburgerd raken en waarmee ook de wegenbouw nadrukkelijk te maken heeft. De overheid als beleidsmaker en bewaker van de milieudoelstellingen geeft de voorzet.

24-03-2012

NVTB en MRPI komen met een Freetool Milieuprestatie Gebouwen

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en de stichting Milieurelevante Product Informatie (MRPI) hebben W/E duurzaam bouwen adviseurs uit Utrecht...

2012
Informatieblad over milieuprestatieberekening beschikbaar

Conform het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een... 

2011

26-05-2011

TK vergadert over milieu-rekenregel

De Tweede Kamer moet vóór invoering van een uniforme milieu-rekenregel stemmen.