Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze verordening zijn uw rechten ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens vastgelegd. Conform de AVG respecteert Stichting MRPI de rechten bij het verwerken (gebruiken, bewaren en beveiligen) van persoonsgegevens.

Via onderstaande link vindt u een document met nadere informatie over het beleid en activiteiten in relatie tot persoonsgegevensbescherming.

Privacy Verklaring Stichting MRPI