Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

History

Stichting MRPI® is opgericht op 19 november 1999 door het NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw) in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid met als doel eenduidig en helder te communiceren over de milieu-aspecten van bouwproducten. MRPI staat dan ook voor Milieu Relevante Product Informatie wat in feite een Nederlandse vertaling is van de moderne EPD (= Environmental Product Declaration). Dit systeem van milieuverklaringen was daarmee het 1ste systeem ter wereld in zijn soort.

Het communicatiemiddel was het MRPI® blad dat fysiek aan de producent werd toegezonden en dan uitgedeeld werd op bijv. een seminar of verstrekt werd in 1 op 1 gesprekken aan de klant. Op deze manier werden tussen 1999 en 2016 een kleine 200 MRPI® bladen gepubliceerd voor zo’n 50 bedrijven en branches van de NVTB.