Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

De warmtepomp valt onder "Installaties werktuigbouwkundig-> 56.24 warmte opwekking; bijzonder". Als het gewenste product er niet bij staat is er geen milieu informatie opgenomen voor dit product.

Een groen vinkje geeft aan dat de compleetheidscheck voldoet. Als er echter geen producten beschikbaar zijn kan niet aan de compleetheidscheck voldaan worden en mag het vinkje rood blijven.

De milieudata die in de MRPI-MPG tool is opgenomen voor bouwproducten wordt beschikbaar gesteld door de Nationale Milieudatabase (NMD). Stichting MRPI kan niet zelf producten toevoegen. Beste is om een zo passend mogelijk product te selecteren en eventueel fabrikanten en/of de NMD te benaderen of ze het product willen toevoegen. S

Ga in het hoofdmenu (links) naar resultaten en druk op "sla berekening op". Geef in het pop-up scherm vervolgens het emailadres en de code wordt naar dit emailadres verzonden.

Het is niet meer mogelijk om de oude MRPi-MPG tool versie 2.3 te gebruiken omdat deze niet meer gevalideerd is en de structuur en opzet niet meer overeenkomt met de nieuwe tool versie 3.0.

Bij het opslaan van een berekening krijgt deze een unieke identificatiecode waarmee de berekening (inclusief) invoer later weer is te openen. Als je met deze unieke identificatiecode vervolgens de berekening weer inlaad, daarna de invoer van deze berekening wijzigt en de berekening weer opslaat dan krijg je via email weliswaar opnieuw een identificatiecode maar deze is gelijk aan de originele.

Het is dan ook niet mogelijk om de eerdere berekening als basis te gebruiken voor een nieuwe berekening met "opslaan als" functionaliteit.

Bij het werken met de tool wordt eerst een groep geselecteerd en daarna een gebouw element. Vervolgens verschijnt dit gebouw element in het veld eronder met daarachter een rood kruis. Dit rode kruis betekent dat het onderdeel nog niet afgedekt is. Dit afdekken kan vervolgens door een totaal product te selecteren of een combinatie van deel elementen door op deze elementen te klikken en een selectie te maken.

LET OP: Op dit moment zijn niet voor alle deel elementen producten beschikbaar; er blijft een rood kruis staan maar de tool geeft geen foutmelding omdat het simpelweg niet mogelijk is om het hele element af te dekken.

Helaas niet, de oude berekeningen zijn niet meer geldig en de nieuwe tool heeft een andere opzet en structuur.