Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Alle onderdelen van de EPC berekening moeten ook meegenomen worden bij de MPG berekening. Met deze velden wordt meegenomen hoeveel de milieuprestatie van het distributienet plus bijv. die van de windmolen opgeteld moet worden bij de MPG van het gebouw. Daartoe wordt de totale MPG van bijv. de WKK installatie berekend en samen met het distributienet verdeeld over het aantal kWu dat de gebruiker afneemt.

De tool berekent de schaduwkosten per m2 BVO en per jaar maar geeft niet aan of de uitkomst voldoet aan de grenswaarde. Dat moet de gebruiker zelf doen alvorens de berekening in te dienen bij de gemeente.

De grenswaarde is met ingang van 1 juli 2021 vastgesteld op €0,8/(m2 BVO jaar).

De MRPI-MPG tool rekent de schaduwkosten van het gebouw uit per m2 BVO (volgens NEN2580) per jaar. De grenswaarde is het maximum van deze schaduwkosten per m2 BVO per jaar. De grenswaarde is door de Nederlandse overheid ingesteld per 1 januari 2018.

Linksboven op de site staat de knop Resultaten. Daaronder klikken op de tab Uitgangspunten waar de versie van de database getoond wordt.

Ja.