Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool
Logo Milieu Relevante Product Informatie
MRPI-MPG-tool MRPI-MPG-tool

Begrippen

ECO Platform registratie

De ECO Platform registratie was een nummer van 2017 tot 2021; na 2021 worden alle MRPI®-EPDs gepubliceerd op een portal: het ECO Portal.

Gepubliceerd

Dit is de eerste datum waarop de MRPI®-EPD gepubliceerd is.

Gewijzigd

Dit is de datum waarop de datum van de originele MRPI®-EPD gewijzigd is.

Verloopt

Dit is de datum waarop de MRPI®-EPD niet meer geldig is en vernieuwd moet worden.

Constructieonderdeel

Dit is de benaming die overgenomen is uit de NL/SfB classificatie.

NL/SfB Classificatie

Dit is de codering uit de NL/SfB classificatie.

PCR

PCR staat voor Product Category Rule. Stichting MRPI gebruikt EN15804 als PCR.