Tarieven

Tarieven 2020:

Deelnemers stichting MRPI

 

€ 2.000,--  Jaarbijdrage.

 

 • Participeren in projecten

 • Mogelijk voor branches en koepelorganisaties

 • Onderdeel deelnemersoverleg

 • Invloed koers & beleid

 • Bestuur uit deelnemers

​​​

MRPI-EPD Certificaten 2020:

Nieuw  MRPI® - EPD certificaat

1 ste     € 1.500,--  

2 e        € 1.000,--  

3 e        €    750,-- 

4 >        €    500,--  

 

Vernieuwen bestaand MRPI®-certificaat

 

1 ste     €    750,--  

2 e        €    600,--  

3 e        €    400,-- 

4 >        €    400,--  

Jaarbijdrage registratie (over 5 jaar)

€  100,--   1>  MRPI-certificaat
 

 • Gebruik beeldmerk MRPI® en ECO Platform

 • Geregistreerd MRPI-blad

 • 1:1 opname SBK Nationale Milieudatabase mogelijk

Jaarbijdrage Eco Platform per certificaat

 • 1-5:    €100,--

 • 5-10:  € 50,--

 • >10:   €5,--


 

 

 

 

 

 

 

Toetsers 2020: 

Inschrijfkosten

 

         € 1.500,--      eenmalige inschrijfkosten.

 

 

 

Jaarbijdrage 

 

         € 1.500,--      jaarbijdrage.

 

 • Gebruik beeldmerk

 • Opgenomen infoblad

 • Opgenomen website

 • Onderdeel overleg erkende bureaus

 • Invloed technische koers 

 

 

*  Prijzen zijn excl. BTW

Adres      

Kingsfordweg 151          T: 06 22 97 20 56

1043 GR Amsterdam     E: janpieter@mrpi.nl