mei 2018

Normcommisie 351 281 Duurzaamheid van bouwwerken: stemming voor gewijzigde EN15804 voor EPD

Deze normcommissie houdt zich bezig met de Europese normen voor methoden om de duurzaamheidsprestatie van bouwwerken te bepalen. Onze Nederlandse Bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase en MRPI zijn mede op deze normen gebaseerd. Onderdeel van de set van normen is de EN15804 voor 'Environmental Product Declarations' (EPD). Hierop is ook MRPI gebaseerd. Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan 5400 EPDs gebaseerd op EN15804!  Zie https://constructionlca.wordpress.com/2018/04/18/update-to-2018-epd-numbers/

 

De onderliggende levenscyclusanalyse (LCA) wordt ook in andere sectoren dan de bouw gebruikt. Dit was enkele jaren geleden de reden voor de Europese Commissie om LCA-methodes uit alle sectoren te harmoniseren onder het programma 'Product Environmental Footprint' (PEF). Om ook de bouwsector onder dezelfde noemer te krijgen, heeft de Europese Commissie aan CEN TC350 gevraagd om ook de EN15804 aan te passen. Er is hard aan gewerkt om de norm zo aan te passen dat de Europese Commissie er tevreden mee is, maar dat de EPDs nog wel bruikbaar zijn voor de gebouwberekeningen die we er mee willen maken. Inmiddels ligt er een geamendeerde versie van de EN15804 voor ter stemming. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- EPDs moeten voortaan zowel de productie uit de grondstoffen, als het einde van de levenscyclus omvatten inclusief eventuele recycling (de zg. Modules A1-A3, C en D). Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen voor materialen zoals cement.

- De milieu-indicatoren veranderen drastisch. Een aantal indicatoren heeft nog wel dezelfde naam maar zal anders moeten worden berekend. Er komen ook indicatoren bij, ook indicatoren die we in Nederland nooit hebben gebruikt zoals landgebruik. Biogene koolstof moet specifieker worden opgegeven dan voorheen.

Vooral de indicatoren zullen behoorlijke consequenties hebben voor de Bepalingsmethode en MRPI. De normcommissie heeft dan ook de nodige kanttekeningen geplaatst bij de concept-versies tot nu toe. Maar als de norm niet wordt gewijzigd, bestaat de kans dat de Europese Commissie de PEF-methode verplicht voor de bouwsector, met mogelijk nog meer consequenties.

Na de zomer zal ook de norm voor gebouwberekeningen EN15978 worden aangepast. In 2019 wordt waarschijnlijk een norm voor benchmarking opgesteld. Deze normen hebben vermoedelijk minder gevolgen voor de Nederlandse praktijk.

 

De normcommissie bespreekt de wijzigingen op 8 mei. Er kan nog tot begin juni worden gestemd.

Inbreng is van harte welkom!

Contacteer NEN:

Annemarie Mewe, annemarie.mewe@nen.nl,

Agnes Schuurmans, agnes.schuurmans@rockwool.com (voorzitter normcommissie)

Arie Mooiman,  Mooiman@knb-keramiek.nl (NVTB-vertegenwoordiger)